EVANGELISCHE BIJBELVERTALING (EBV & EBV-S)

Uw/je belangstelling voor de EBV24 wordt gewaardeerd en wij zullen u/je niet lang ophouden, maar dit willen wij laten weten:

 

1. de laatste tekst van de EBV is de tekst op de site en in de App van de Evangelische Bijbelvertaling, want deze wordt geregeld bijgewerkt dankzij opmerkingen en bijdragen van lezers en de voortgaande bestudering van de tekst.

 

2. als er bij het lezen van de EBV24 vragen over de tekst opkomen, kan men het beste eerst op de site of in de App van de Evangelische Bijbelvertaling kijken of de tekst daar inmiddels anders luidt. Als de tekst echter hetzelfde is als in de EBV24 editie, dan kan het soms helpen om de EBV-S(=Studie) op de site van de Evangelische Bijbelvertaling te raadplegen of in de App. Misschien is er een vertaalkundige of uitlegkundige noot, die licht op de vragen werpt.

 

3. ten slotte is het goed om altijd de volgende verzen op de site van de Evangelische Bijbelvertaling te raadplegen, omdat daarin na de druk nog enkele veranderingen hebben plaatsgevonden, die helaas niet meer in de druk of niet meer in de gedrukte edities van de EBV24 meegenomen konden worden. Het gaat om deze verzen:

a. Matteüs 26:2, 17, 18, 19   Mk. 14:12, 14; Lukas 22:8, 11, 13, 15 (Voorbijgaansmaal)

b. Ester 23:7, Lukas 7:35, 9:38, 13:18, Romeinen 4:6, 8:3, 14:21, 1 Korintiërs 12:15 ('Omdat ik niet de hand ben'), 1 Korintiërs 12:16 ('Omdat ik niet het oog ben'), Jakobus 5:3, Judas 1:6

c. de juiste tekst van 2 Kronieken 4:1 is: 'Hij maakte ook een koperen altaar. De lengte ervan was twintig el, de breedte twintig el en de hoogte tien el.'

 

We raden ieder aan om deze pagina af te drukken en in de EBV24 te leggen.

 

Wij wensen en bidden ieder Gods zegen toe bij het lezen en gebruiken van de EBV24, opdat ieder zijn hart en aandacht mag richten op het Woord van God, Jezus Christus (Johannes 1:1) om Hem te leren kennen en om op Hem te vertrouwen. In Handelingen 4:12 lezen wij:

 

"Door geen ander mens is er verlossing,

want er is geen andere naam onder de hemel aan de mensen gegeven

waardoor wij gered moeten worden.”

 

 

Voor bestelling van de EBV in boekvorm ga door naar de site van de EBV24