EVANGELISCHE BIJBELVERTALING ( EBV )
LEZEN

de berg Tabor in de vlakte van Jizreël

(CC by  2.0)

LUISTEREN
download de EBV-app versie 1.8 van onze site --- klik hier download de EBV-app versie 1.8 van Google --- klik hier voor een PWA-app van de EBV(-S) - zie de instructie

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) is tot stand gekomen tussen 2010 en 2020. Het werk is een persoonlijk initiatief dat zich in kleine kring heeft mogen ontwikkelen tot een volledige Nederlandse Bijbelvertaling. De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) zal in de loop van 2022-'23 nog uitgebreid worden met Inleidingen voor alle Bijbelboeken, toevoegingen aan en verbeteringen van het notenapparaat, audio en onderwerpen. Voor al het werk geldt: ‘Zo de HEERE wil en wij (nog op aarde) leven!’  Het streven is om eind 2023 heel het werk afgerond te hebben.

CC BY-NC-ND 3

Evangelische Bijbel Vertaling (EBV en EBV-S) 2020

 

Je bent vrij het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat, onder de volgende voorwaarden: naamsvermelding, niet-commercieel, geen afgeleide werken. Dit betreft Bijbeltekst, noten, inleidingen, bijlagen, audiobestanden van de Evangelische Bijbel Vertaling (EBV, EBV-S)

.

De illustraties foto's, kaarten en afbeeldingen in de EBV(-S) zijn beschikbaar onder dezelfde voorwaarden, tenzij de tekst onder de illustraties of de tekst van het boek, waarin de illustratie afgebeeld staat, anders aangeeft.

 

© www.evangelischebijbelvertaling.nl