EVANGELISCHE BIJBELVERTALING ( EBV )
LEZEN

de berg Tabor in de vlakte van Jizreël

(CC by  2.0)

LUISTEREN
download de EBV-app versie 2.1 van onze site --- klik hier download de EBV-app versie 2.1 van Google --- klik hier voor een PWA-app van de EBV(-S) - zie de instructie

Evangelische Bijbelvertaling (EBV en EBV-S) 2020

 

© www.evangelischebijbelvertaling.nl

 

De rechten voor de EBV en de EBV-S Bijbelteksten, vertaalnoten en studienoten, de Inleidingen op de Bijbelboeken, de artikelen betreffende Discipelschap en alle overige Onderwerpen berusten bij de vertaler van de Bijbeltekst, de schrijver van de noten, inleidingen en bijhorende artikelen via www.evangelischebijbelvertaling.nl. De illustraties foto's, kaarten en overige afbeeldingen in de EBV(-S) vallen ook onder deze zelfde rechten, tenzij anders staat aangegeven.

De tekst van de EBV en van de EBV-S mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd in welke vorm dan ook.

De exclusieve rechten voor de druk liggen bij City Bibles Foundation:

https://biblefactory.org/nl/compact-bijbel-ebv24-eigentijdse-bijbelvertaling.html

 

De EBV App en de EBV-S App en ook deze website zijn voor persoonlijk gebruik van de EBV en de EBV-S.