EVANGELISCHE BIJBELVERTALING ( EBV )

VOORTGANG

 

15 september 2021

 

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) is in augustus 2020 online gegaan en sinds dat tijdstip ook als App verkrijgbaar.

Het werk is een persoonlijk initiatief dat zich in een zeer kleine kring heeft mogen ontwikkelen tot een volledige bijbelvertaling. De naam van de vertaling houdt verband met het Goede Nieuws, dat is het Evangelie van Jezus Christus. Dat Goede Nieuws komt ons al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tegemoet als God op de eerste scheppingsdag zegt: ‘Laat er licht zijn!’, een woord dat ten volle werkelijkheid is geworden in Jezus Christus die zegt: ‘Ik ben het Licht van de wereld’.

 

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV en EBV-S) zal in de loop van 2021-2022 wat betreft tekst en noten stap voor stap verbeterd worden.

Ook is het de bedoeling dat alle bijbelboeken van een Inleiding zullen worden voorzien en zowel de EBV en de EBV-S krijgen hun eigen passende Onderwerpen. Op deze pagina houden we jullie op de hoogte!

 

15 september 2021

- de volgende Bijbelboeken zijn afgewerkt en van een Inleiding voorzien:

 

- van de volgende Bijbelboeken is heel de tekst met de noten verbeterd, maar de Inleiding ontbreekt nog.

   Van de boeken waarvan de namen groen gemarkeerd zijn, is de Bijbeltekst vrijwel definitief.

 

- van het boek Psalmen is ruim een derde van de tekst nagezien en de Inleiding op het boek Psalmen is uitgebreid.

- de Inleiding op Habakuk is uitgebreid en verbeterd.

 

- aan de EBV-S zijn de volgende onderwerpen toegevoegd: