EVANGELISCHE BIJBELVERTALING ( EBV )
NU LEZEN

de berg Tabor in de vlakte van Jizreël

(CC by  2.0)

download de EBV-app van onze site --- klik hier download de EBV-app van Google --- klik hier voor een PWA-App op je desktop, gebruik Chrome of Edge op MacOS, iOS, Android, Windows, Linux

©

De rechten van Evangelische Bijbelvertaling

 incl. het notenapparaat, de bijlagen en inleidingen

berusten uitsluitend

 bij de redacteur, auteur en vertaler