EVANGELISCHE BIJBELVERTALING ( EBV )
LEZEN

de berg Tabor in de vlakte van Jizreël

(CC by  2.0)

LUISTEREN
download de EBV-S-app versie 1.8 van onze site --- klik hier download de EBV-S-app versie 1.8 van Google --- klik hier voor een PWA-app van de EBV(-S) - zie de instructie

CC BY-NC-ND 3

Evangelische Bijbel Vertaling (EBV en EBV-S) 2020

 

Je bent vrij het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat, onder de volgende voorwaarden: naamsvermelding, niet-commercieel, geen afgeleide werken. Dit betreft Bijbeltekst, noten, inleidingen, bijlagen, audiobestanden van de Evangelische Bijbel Vertaling (EBV, EBV-S)

.

De illustraties foto's, kaarten en afbeeldingen in de EBV(-S) zijn beschikbaar onder dezelfde voorwaarden, tenzij de tekst onder de illustraties of de tekst van het boek, waarin de illustratie afgebeeld staat, anders aangeeft.

 

© www.evangelischebijbelvertaling.nl